Meranie hladiny, stavoznaky, vodoznaky, priehladítka, skla

Dodávame:

  • magnetické stavoznaky
  • trubicové stavoznaky
  • reflexné a transparentné stavoznaky a vodoznaky
  • priehľadítka
  • stavoznakové sklá a slidové doštičky
  • plavákové spínače a snímače

spodok

logo

Rotatechnology s.r.o.
Hrušovanská 24
Vojkovice 667 01

+420 511 116 690
info@rotatech.cz


IČO: 02440300
DIČ: CZ02440300

iso9001
spodok

logo

Rotatechnology s.r.o.
Hrušovanská 24
Vojkovice 667 01

+420 511 116 690
info@rotatech.cz


IČO: 02440300
DIČ: CZ02440300

iso9001